Sitikolin ve Omega 3 kombinasyonu , öğrenme ve hafıza yeteneğini geliştirmede sinerjik etki göstermektedir.
Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234


Sitikolinin oral yoldan alındıktan sonra emilimi  tamdır. Bu nedenle, oral yoldan biyoyararlanımı  intravenöz yolla aynıdır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Methods+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+2006%3B28+Ek+B%3A1-56.


28 gün sitikolin alan adölesanlarda (11-19 yaş), plasebo alanlara kıyasla dikkat ve psikomotor hızda artma ve dürtüsellikte azalma gözlenmiştir.
J  Atten Disord. 2019 Jan;23(2):121-134
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26179181


Sitikolin kullanımının üniversite öğrencilerinde ve öğretmenlerinde,  öğrenme ve hafıza performansını iyileştirdiği, kısa süreli (2 hafta) ve aylık olarak kullanıldığında psiko-emosyonel bozuklukları da  düzelttiği gösterilmiştir.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554


28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922


Alternatif  beyin takviyesi olarak Sitikolin kullanımının, sağlıklı bireylerde dikkat mekanizmalarını artırdığı gösterilmiştir.
Int J Food Sci Nutr. 2012 ;63(4):421-5.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22578105


6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.
Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.
Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039


Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046515


Sitikolin ile tedavide, nöronal membranların oluşumunda ve onarımında rol alan yapısal fosfolipidlerin biyosentezindeki etkisine bağlı olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm ve X’e bağlı mental gerilik gibi durumlarda iyileşmeler gözlenmiştir.
Rev Neurol2012 16 Şubat, 54 (4): 241-8.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rev+Neurol.+2012+16+%C5%9Eubat%2C+54+(4)%3A+241-8.


Dikkatsizlik ve eşlik eden nörogelişimsel bozukluğa sahip DEHB’de (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) çocuk ve ergenlerin %47’sinde 6 ay süreli Omega-3 tedavisi semptomlarda anlamlı düzelme sağlamıştır.
Johnson M et al. J Atten Disord. 2009;12(5):394-401
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson+M+et+al.+J+Atten+Disord.+2009%3B12(5)%3A394-401


DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan 699 hastayı içeren on çalışmada, omega-3 takviyesinin anlamlı bir yararı görülmektedir.
Bloch MH, Qawasmi A. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(10): 991–1000
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloch+MH%2C+Qawasmi+A.+J+Am+Acad+Child+Adolesc+Psychiatry.+2011%3B50(10)%3A+991%E2%80%931000


Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187


Sitikolin,  serbest radikallerin üretimini azaltabilirken glutatyon sentezini ve glutatyon redüktazın aktivitesini uyarmaktadır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and


Bir gıda takviyesi olarak  sitikolin, membran onarımına yardımcı olur ve  nöronal membranın (sinir hücre zarı) hem yapısal bütünlüğünü hem de işlevselliğini iyileştirmek için faydalıdır.
Altern Med Rev. 2004;9(1):17-31.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642


Sitikolinin  2 yıl uzun süreli kullanımı bilişsel kötüleşmeyi önlemekte ve   daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaktadır.
Int J Mol Sci. 2016;17(3):390.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642


40-60 yaş arası sağlıklı kadınlarda, sitikolinin dikkat odağı ve inhibisyon olmak üzere dikkatin iki yönünü arttırdığını göstermektedir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922


Yaşlılarda sitikolinin, hafıza performansını olumlu desteklediğini gösteren mevcut kanıtların yanı sıra , bu molekülün yaşlılarda hafıza  yitimleri/zayıflamaları  içinde uygun destek olduğu sonucuna varılmıştır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997 Apr;19(3):201-10.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9203170


Sitikolin hafızası  zayıf yaşlı bireylerde, sözel hafızanın işleyişine  olumlu yönde  yardımcı olmaktadır.
Arch Neurol. 1996 May;53(5):441-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8624220


Sitikolin uygulamasının, beyinde meydana gelen yaşa bağlı olumsuz değişikliklerin tersine çevrilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Psychopharmacology (Berl). 2002;161(3):248-54.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12021827
LINK :  https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and


Arch Neurol. 1996;53(5):441-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8624220


Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997;19(3):201-10.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9203170


Serebral yetmezliği, kronik serebrovasküler hastalığı ve demansı olan hastalarda yapılan klinik değerlendirmeler ve nöropsikolojik testler, sitikolinin yaşlanma ile ilişkili bellek defisitlerini ( yetmezlik, zayıflık, eksiklik ) iyileştirebileceğini göstermektedir.
Ann N Y Acad Sci. 1991;640:233-6.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1776744


Clin Interv Aging. 2013;8:131-7.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23403474


Çeşitli çalışmalardan ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak, sitikolin çocuk ve yetişkin popülasyonlarda kullanım için güvenlidir.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and


Sitikolin ile tedavi edilen hiçbir hasta serisinde herhangi bir yan etki görülmemiştir, bu durum sitikolin ile tedavinin güvenliliğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187


Sitikolin yapılan toksikolojik testlerle gösterildiği gibi, önemli bir sistemik kolinerjik etkisi olmayan ve iyi tolere edilen güvenli bir üründür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187


Sitikolinin, Parkinson hastalığında, ilaç bağımlılıklarında ve alkolizmde ve bunun yanı sıra göz tembelliği (ambliyopi)  ve göz tansiyonunda (glokom) etkili olduğu gösterilmiştir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187


Sitikolinin bilişsel (kognitif) bozukluklar üzerindeki klinik etkisi ve iyi tolere edilebilirliği ile ilgili anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışmaları gerçekleştirenler , Alzheimer hastalığı için yüksek riskli popülasyonlarda uzun süreli önleyici tedavi için sitikolin önermektedirler.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2011;111(12):16-20
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zh+Nevrol+Psikhiatr+Im+S+S+Korsakova.+2011%3B111(12)%3A16-20


Sitikolinin Alzheimer’da bilişsel ve serebrovasküler fonksiyonu,  mikrovasküler nişteki immünojenik ve/veya nörotrofik etkiye bağlı bir mekanizma yoluyla etkilediğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994 ;16(3):211-8.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7913981


Beyin elektriksel aktivite verilerinin bilişsel parametrelerle ilişkili olduğu erken başlangıçlı Alzheimer hastalarında sitikolin ile yapılan 1 aylık tedaviden sonra mental performansta anlamlı bir iyileşme görülmüştür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994;16(8):597-607.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franco-Maside+A+et+al.+Methods+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+1994%3B16(8)%3A597-607.


Sitikolin  kognitif (bilişsel) puanlama ölçeğindeki skorları iyileştirirken, Alzheimer tipi senil demanslı hastalarda hastalık seyrini durdurmaktadır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187


Alzheimer hastalığından etkilenen yaşlı hastalarda, hastalığın progresyonunu yavaşlatarak sitikolin artı kolinesteraz inhibitörleri ile kombine tedavi uygulanmasının hastalık yönetimindeki rolünü desteklemektedir.
Gareri P et al. J Alzheimers Dis. 2017;56(2):557-565.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gareri+P+et+al.+J+Alzheimers+Dis.+2017%3B56(2)%3A557-565.


Sitikolinin  Alzheimer ve Parkinson hastalığının  yanı sıra hafif ve orta şiddette inme ve serebral iskemi hastalarında da öğrenme ve hafızayı geliştirme ve bilişsel bozuklukları iyileştirme yeteneği kanıtlanmıştır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :  https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and


Sitikolinin kullanımının hipertansiyonu olanlarda olumlu etkilerinin olduğunun bildirildiği klinik bir çalışmada; Evre II hipertansiyonu olan 60 hastayı kapsayan  klinik çalışmada, sitikolin kullanmadan önece 140/90 mm Hg. olan ortalama  sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basınçları, 4 haftalık sitikolin kullanılması sonucunda, 120/73 mm Hg.’ye olumlu ve önemli düşüşler sağlanılmıştır.
Nevrologiâ, Nejropsihiatriâ, Psihosomatika. 2014;6(3):43-48 DOI 10.14412/2074-2711-2014-3-43-48
LINK: https://doaj.org/article/4f6a27e876d34771a5feb03d1c990708


Sitikolin veya kolinerjik metabolitlerinin insülin salgılayan beta hücrelerindeki muskarinik ve nikotinik kolinerjik nörotransmisyonu artırarak dolaşımdaki insulin konsantrasyonlarını artırdığı sonucuna varılmıştır.
Neurosci Lett. 2008;431(1):71-6.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peripheral+administration+of+CDP-choline+and+its+cholinergic+metabolites+increases+serum+insulin%3A+muscarinic+and+nicotinic+acetylcholine+receptors+are+both+involved+in+their+actions.


Pankreatik adacıkların fosfatidilkolinindeki kolin turnover’ı: sitikolin yolağının etkileri.
Pankreas adacık fosfatidilkolin turnoverı ve Sitikolin yolağı aktivitesinin, glukoz metabolizması ve membran fosfolipid hidrolizi tarafından modüle edildiği görünmektedir. fosfatidilkolin turnoverı ile insülin salınımı ilişkili görünmektedir.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choline+turnover+in+phosphatidylcholine+of+pancreatic+islets.+Implications+for+CDP-choline+pathway.


Tip 2 diyabete bağlı nöropatik ağrı modelinde SMT (iNOS inhibitörü), Sitikolin ve her iki ilacın düşük doz kombinasyonu, kullanılan parametreler açısından değerlendirilen diyabetik nöropatik ağrıları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, SMT ve Sitikolin’in eşzamanlı uygulanmasının, diyabetik nöropatik ağrı için potansiyel terapötik ajan olmayı sağlayabileceği sonucuna varılabilir.
Eur J Pharmacol. 2018;818:419-428.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+new+promising+simultaneous+approach+for+attenuating+type+II+diabetes+mellitus+induced+neuropathic+pain+in+rats%3A+iNOS+inhibition+and+neuroregeneration.


Sitikolin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada yararlı etki göstermektedir.
Asetilkolin prekürsörü (öncüsü) olan sitikolin, sıçanlardaki hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltır.
İnsüline bağlı akut hipoglisemi sıçan modelinde elde edilen mevcut bulgular sitikolin uygulaması ile nöronal membran stabilizasyonunun nöronları hipoglisemi sonrası dejenerasyon sürecinden koruyabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar sitikolinin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada terapötik potansiyelinin olabileceğini ileri sürmektedir.
J Neuroendocrinol. 2018;30(1).
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acetylcholine+precursor%2C+citicoline+(cytidine+5%27-diphosphocholine)%2C+reduces+hypoglycaemia-induced+neuronal+death+in+rats.


Sitikolin, glokomlu hastalarda retinal ve görme yolları fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır.
Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ophthalmology.+1999%3B106(6)%3A1126-34.


Oral yoldan verilen sitikolin glokom hastalarında görsel uyarılmış potansiyelleri iyileştirmektedir.
Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12640353


Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, glokom tedavisi elektrofizyolojik yöntemlerle kaydedilen görsel sistemde fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanmıştır. Glokom tedavisi olarak sitikolin gösterilmektedir.
J Neurosci Res. 2002;67(2):143-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurosci+Res.+2002%3B67(2)%3A143-8.


Sitikolinin retina doku kültüründe hasarlı retina ganglion hücreleri (RGH’ler) üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterilmiştir.
Neuroreport. 2002;13(16):2109-11.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuroreport.+2002%3B13(16)%3A2109-11.


Sağlam bir deneysel ve klinik çalışma geçmişi olan sitikolin, RGH’nin morfo-fonksiyonel değişikliklerinin meydana geldiği patolojilerde (Glokom) nöroprotektif stratejiler için çok umut verici bir molekül olarak kabul edilebilir.
Curr Neuropharmacol. 2018;16(7):919-932.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr+Neuropharmacol.+2018%3B16(7)%3A919-932.


Bu çalışma, sitikolin ile tedavinin kainik asit (KA) kaynaklı nörotoksisiteye bağlı retina hasarı üzerinde nöroprotektif etkisi olduğunu göstermektedir.
Exp Eye Res. 2005;81(3):350-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129102


Sitikolinin, glokom hastalarında retinal ve kortikal biyoelektriksel yanıtları anlamlı ölçüde iyileştirdiğini gözlenmiştir. Bu durum, hipotansif tedavinin bir tamamlayıcısı olarak glokomun tıbbi tedavisinde sitikolin potansiyel kullanımını düşünülmelidir.
Doc Ophthalmol. 2005;110(1):91-102.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doc+Ophthalmol.+2005%3B110(1)%3A91-102.


Sonuçlarımız non-arteritik iskemik optik nöropatili hastalarda oral sitkolinin yararlı etkisi olduğunu göstermektedir.
Eur J Neurol. 2008;15(5):465-74.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eur+J+Neurol.+2008%3B15(5)%3A465-74.


Sitikolin tedavisi, glokomatöz görme disfonksiyonunun stabilizasyonunu veya iyileşmesini sağlamaktadır. Bu sonuçlar sitikolinin glokomatöz hastalıktaki potansiyel nöroprotektif etkilerini göstermektedir.
Prog Brain Res. 2008;173:541-54.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prog%20Brain%20Res%22%5BJournal%5D%20AND%202008%5BPDAT%5D%20AND%20173%5BVOL%5D%20AND%20541-54%5BPAGE%5D


Sitikolin takviyesi glokomatöz progresyon oranlarını anlamlı ölçüde yavaşlatmaktadır.
Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(%22Ophthalmologica%22%5BJournal%5D%20OR%20%22Bibl%20Ophthalmol%22%5BJournal%5D)%20AND%202013%5BPDAT%5D%20AND%20229%5BVOL%5D%20AND%204%5BISS%5D%20AND%20219-26%5BPAGE%5D