CEREBRAMAX®  son derece önemli  beyin ve bellek destekleri olduğu bilimsel ve klinik çalışmalarla kanıtlanmış,  geniş bir fayda yelpazesine sahip  SİTİKOLİN  ve  OMEGA 3(DHA)  içeren takviye edici gıdadır.

Normal beyin fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur.

( Hafıza performansı, öğrenme yeteneğini geliştirme, hatırlama, odaklanma, psikomotor hız, sözel hafıza işleyişi, dikkat eksikliği, konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, bilişsel gelişimin artırılması vb.)

SİTİKOLİN  ve  OMEGA 3(DHA) kombine (birlikte) kullanılmasının, öğrenme ve hafıza yeteneğini geliştirmede SİNERJİK etki gösterdiği klinik çalışmalarla tespit edilmiştir.

Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234

Yapılan klinik çalışmalarda, SİTİKOLİN düzenli olarak kullanıldığında  2. Haftadan (14 gün) itibaren olumlu etkileri tespit edilmiştir.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

Hedeflenen amaç ve hazırlanma süresini göz önünde bulundurarak, kişi kendi karar vermelidir. Klinik çalışmalarda düzenli kullanımında  2. Haftadan (14 gün) itibaren etkili olduğu tespit edilmiştir.

Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

Tavsiye edilen günlük miktarlarda kullanılmalıdır.
28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

Tavsiye edilen miktarlarda kullanılmak suretiyle, CEREBRAMAX®’ın kullanım süresinde kısıtlama yoktur.  Kişi ihtiyacına ve kullanım amacına göre bir dönem sürekli, sonrasında  aralıklarla (gün aşırı) kullanabilir.

Sitikolinin  2 (iki) yıl ve daha uzun süreli kullanımının bilişsel kötüleşmeyi önlediği ve daha iyi bir yaşam kalitesi sağladığı bilimsel ve  klinik çalışmalarla tespit edilmiştir.

Int J Mol Sci. 2016;17(3):390.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642

Çeşitli çalışmalardan ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak, sitikolin çocuk ve yetişkin popülasyonlarda kullanım için güvenlidir.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

Sitikolin ile tedavi edilen hiçbir hasta serisinde herhangi bir yan etki görülmemiştir, bu durum sitikolin ile tedavinin güvenliliğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

Sitikolin yapılan toksikolojik testlerle gösterildiği gibi, önemli bir sistemik kolinerjik etkisi olmayan ve iyi tolere edilen güvenli bir üründür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

Sitikolin ve kolin, aynı dozlarda akut toksisite çalışmalarında karşılaştırılmıştır.
Yapılan toksisite çalışmalarının sonuçlarına göre, Kolin belirgin kolinerjik etki gösterirken, Sitikolin’in herhangi bir kolinerjik intoksikasyona neden olmadığı sonucuna varılmıştır.”

Agut J. et al. Arzneimittelforschung. 1983;33(7A):1016-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agut+J.+et+al.+Arzneimittelforschung.+1983%3B33(7A)%3A1016-8. 

Sitikolinin bağımlılık yapma potansiyeli bulunmamaktadır.

Sitikolinin, Parkinson hastalığında, ilaç bağımlılıklarında ve alkolizmde ve bunun yanı sıra göz tembelliği (ambliyopi)  ve göz tansiyonunda (glokom) etkili olduğu gösterilmiştir.

Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.

 Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.

Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039

Sitikolin,  serbest radikallerin üretimini azaltabilirken glutatyon sentezini ve glutatyon redüktazın aktivitesini uyarmaktadır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

Omega 3 (DHA) beyin dokusundaki serbest radikal oluşumuna karşı antioksidan olarak etkilidir.
Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234

Sitikolin ile yapılan çeşitli endikasyonlara ait klinik çalışmalarda risperidon (antipsikotik), sitalopram (antidepresan), rivastigmin ve diğer kolinesteraz inhibitörleri (Alzheimer ilaçları), nimodipin (kalsiyum antagonisti), levodopa gibi antiparkinson ilaçlarıyla ve kafein ile birlikte kullanımına ait herhangi bir istenmeyen/olumsuz ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Ayrıca bağımlılık ile ilişkili yararlı etkilerinin incelendiği çalışmalarda kokain, benzodiazepinler, barbitüratlar, alkol, opiatlar, fensiklidin, metamfetamin ve esrar gibi maddelerle birlikte kullanımına ait istenmeyen/olumsuz etkileşim bildirilmemiştir.(8-12)

Ghajar A et al. Hum Psychopharmacol. 2018; 33(4):e2662.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghajar+A+et+al.+Hum+Psychopharmacol.+2018%3B+33(4)%3Ae2662

Roohi-Azizi M et al. Clin Neuropharmacol. 2017;40(1):1-5.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roohi-Azizi+M+et+al.+Clin+Neuropharmacol.+2017%3B40(1)%3A1-5.

Gareri P et al. J Alzheimer Dis. 2017;56(2):557-565.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gareri+P+et+al.+J+Alzheimer+Dis.+2017%3B56(2)%3A557-565.

Castagna A et al. Clin Drug Investig. 2016;36(12):1059-1065.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Castagna+A+et+al.+Clin+Drug+Investig.+2016%3B36(12)%3A1059-1065.

Bruce SE et al. Int J Food Sci Nutr. 2014 Dec;65(8):1003-7.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruce+SE+et+al.+Int+J+Food+Sci+Nutr.+2014+Dec%3B65(8)%3A1003-7.

Alvarez XA et al. Methos Find Exp Clin Pharmacol. 1997;19(3):201-10.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez+XA+et+al.+Methos+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+1997%3B19(3)%3A201-10.

Cubells JM, Hernando C. Clin Ther. 1988;10(6):664-71.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cubells+JM%2C+Hernando+C.+Clin+Ther.+1988%3B10(6)%3A664-71.

Brown ES et al. Am J Psychiatry. 2015;172(10):1014-21.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown+ES+et+al.+Am+J+Psychiatry.+2015%3B172(10)%3A1014-21.

Wignall ND, Brown ES. Am J Drug Alcohol Abuse. 2014;40(4):262-8.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wignall+ND%2C+Brown+ES.+Am+J+Drug+Alcohol+Abuse.+2014%3B40(4)%3A262-8.

Brown ES, Gabrielson B. J Affect Disord. 2012 20;143(1-3):257-60.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brown+ES%2C+Gabrielson+B.+J+Affect+Disord.+2012+20%3B143(1-3)%3A257-60.

Licata SC et al.J Addict Med. 2011;5(1):57-64.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Licata+SC+et+al.J+Addict+Med.+2011%3B5(1)%3A57-64.

Bracken BK et al. Pharmacol Biochem Behav. 2011;98(4):518-24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bracken+BK+et+al.+Pharmacol+Biochem+Behav.+2011%3B98(4)%3A518-24.

Sitikolin’in kullanımının hipertansiyonu olanlarda olumlu etkilerinin olduğunun bildirildiği klinik bir çalışmada; Evre II hipertansiyonu olan 60 hastayı kapsayan  klinik çalışmada, sitikolin kullanmadan önce 140/90 mm Hg. olan ortalama  sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basınçları, 4 haftalık sitikolin kullanılması sonucunda, 120/73 mm Hg.’ye olumlu ve önemli düşüşler sağlanılmıştır.

Nevrologiâ, Nejropsihiatriâ, Psihosomatika. 2014;6(3):43-48 DOI 10.14412/2074-2711-2014-3-43-48
LINK: https://doaj.org/article/4f6a27e876d34771a5feb03d1c990708

Sitikolinin glokom üzerinde olumlu etkileri bilimsel çalışmalarla tespit edilmiştir.
Sitikolin, glokomlu hastalarda retinal ve görme yolları fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır.
Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ophthalmology.+1999%3B106(6)%3A1126-34.

Oral yoldan verilen sitikolin glokom hastalarında görsel uyarılmış potansiyelleri iyileştirmektedir.
Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12640353

Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, glokom tedavisi elektrofizyolojik yöntemlerle kaydedilen görsel sistemde fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanmıştır. Glokom tedavisi olarak sitikolin gösterilmektedir.
J Neurosci Res. 2002;67(2):143-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurosci+Res.+2002%3B67(2)%3A143-8.

Sitikolinin retina doku kültüründe hasarlı retina ganglion hücreleri (RGH’ler) üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterilmiştir.
Neuroreport. 2002;13(16):2109-11.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuroreport.+2002%3B13(16)%3A2109-11.

Sağlam bir deneysel ve klinik çalışma geçmişi olan sitikolin, RGH’nin morfo-fonksiyonel değişikliklerinin meydana geldiği patolojilerde (Glokom) nöroprotektif stratejiler için çok umut verici bir molekül olarak kabul edilebilir.
Curr Neuropharmacol. 2018;16(7):919-932.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr+Neuropharmacol.+2018%3B16(7)%3A919-932.

Bu çalışma, sitikolin ile tedavinin kainik asit (KA) kaynaklı nörotoksisiteye bağlı retina hasarı üzerinde nöroprotektif etkisi olduğunu göstermektedir.
Exp Eye Res. 2005;81(3):350-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129102

Sitikolinin, glokom hastalarında retinal ve kortikal biyoelektriksel yanıtları anlamlı ölçüde iyileştirdiğini gözlenmiştir. Bu durum, hipotansif tedavinin bir tamamlayıcısı olarak glokomun tıbbi tedavisinde sitikolin potansiyel kullanımını düşünülmelidir.
Doc Ophthalmol. 2005;110(1):91-102.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doc+Ophthalmol.+2005%3B110(1)%3A91-102.

Sonuçlarımız non-arteritik iskemik optik nöropatili hastalarda oral sitkolinin yararlı etkisi olduğunu göstermektedir.
Eur J Neurol. 2008;15(5):465-74.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eur+J+Neurol.+2008%3B15(5)%3A465-74.

Sitikolin tedavisi, glokomatöz görme disfonksiyonunun stabilizasyonunu veya iyileşmesini sağlamaktadır. Bu sonuçlar sitikolinin glokomatöz hastalıktaki potansiyel nöroprotektif etkilerini göstermektedir.
Prog Brain Res. 2008;173:541-54.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prog%20Brain%20Res%22%5BJournal%5D%20AND%202008%5BPDAT%5D%20AND%20173%5BVOL%5D%20AND%20541-54%5BPAGE%5D

Sitikolin takviyesinin glokomatöz progresyon oranlarını anlamlı ölçüde yavaşlatmaktadır.
Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(%22Ophthalmologica%22%5BJournal%5D%20OR%20%22Bibl%20Ophthalmol%22%5BJournal%5D)%20AND%202013%5BPDAT%5D%20AND%20229%5BVOL%5D%20AND%204%5BISS%5D%20AND%20219-26%5BPAGE%5D

CEREBRAMAX® piyasada  Şurup ve Kapsül olarak iki farklı formda bulunmaktadır.
CEREBRAMAX® Şurup 4 -10 yaş grubu çocuklar ile 11 yaş ve üzeri yetişkinlerin kullanımı içindir.
Çocukların rahatlıkla içebilmesi  için kokusuz balık yağı ve doğal portakal aroması kullanılmıştır.
CEREBRAMAX®   Kapsül 11 yaş ve üzeri çocukların ve yetişkinlerin kullanımı içindir.

Yapılan çalışmalarda Sitikolinin 250 mg’ın altında alınan günlük dozlar etkili bulunmamıştır.
Sitikolinin faydalı etkisi için günde alınması gereken en düşük (en az) doz miktarı 250 mg dır.

CEREBRAMAX®   Kapsül  her bir kapsülde 250 mg Sitikolin içerir.
CEREBRAMAX®   Şurup  her bir 2,5 ml ölçekte 250 mg Sitikolin içerir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediğinde;

CEREBRAMAX® Kapsül’ün  11 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde günde 1(bir) kere 1(bir) kapsül yemeklerden sonra alınması  tavsiye edilir.

CEREBRAMAX® Şurup’un    4-10 yaş grubu çocuklar ile 11 yaş üzeri yetişkinlerde günde 1(bir)  kere 1(bir) ölçek (2,5 ml)  yemeklerden sonra alınması  tavsiye edilir.

SİNERJİK ETKİ
Sitikolin ve Omega 3 kombinasyonu , öğrenme ve hafıza yeteneğini geliştirmede sinerjik etki göstermektedir.
Nakazaki E et al. J Pharmacol Sci. 2019;139(4):319-324
LINK :  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1347861319300234

EMİLİM
Sitikolinin oral yoldan alındıktan sonra emilimi  tamdır. Bu nedenle, oral yoldan biyoyararlanımı  intravenöz yolla aynıdır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Methods+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+2006%3B28+Ek+B%3A1-56.

DİKKAT PERFORMANSI VE PSİKOMOTOR HIZ
28 gün sitikolin alan adölesanlarda (11-19 yaş), plasebo alanlara kıyasla dikkat ve psikomotor hızda artma ve dürtüsellikte azalma gözlenmiştir.
J  Atten Disord. 2019 Jan;23(2):121-134
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26179181

ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINDA İYİLEŞME
Sitikolin kullanımının üniversite öğrencilerinde ve öğretmenlerinde,  öğrenme ve hafıza performansını iyileştirdiği, kısa süreli (2 hafta) ve aylık olarak kullanıldığında psiko-emosyonel bozuklukları da  düzelttiği gösterilmiştir.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2018;118(12):11-18. doi: 10.17116/jnevro201811812111.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30698554

DİKKAT PERFORMANSINDA  İYİLEŞME
28 gün sitikolin takviyesi alan sağlıklı yetişkinlerde dikkat performansında  iyileşme sağlandığı tespit edilmiştir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

DİKKAT MEKANİZMALARINI ARTIRIR
Alternatif  beyin takviyesi olarak Sitikolin kullanımının, sağlıklı bireylerde dikkat mekanizmalarını artırdığı gösterilmiştir.
Int J Food Sci Nutr. 2012 ;63(4):421-5.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22578105

İŞTAH  KONTROLÜ
6 hafta sitikolin kullananların iştah derecelerinde anlamlı  azalmalar görülmüştür.
Sitikolinin, iştah kontrolünde potansiyel olarak yararlı olduğunu tespit edilmiştir.
Int J Eat Disord. 2010 Jan;43(1):6-13. doi: 10.1002/eat.20658
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19260039

BEYİN AKTİVASYONUNDA GENEL İYİLEŞME
Sitikolin kullanımı ile çalışma belleğine yeni ve ilgili bilgileri yerleştirme yeteneğinde ve genel olarak geliştirilmiş beyin aktivasyonunda genel bir iyileşme olduğunu göstermektedir.
Int J Food Sci Nutr. 2014 ;65(8):1003-7.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25046515

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU
Sitikolin ile tedavide, nöronal membranların oluşumunda ve onarımında rol alan yapısal fosfolipidlerin biyosentezindeki etkisine bağlı olarak dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm ve X’e bağlı mental gerilik gibi durumlarda iyileşmeler gözlenmiştir.
Rev Neurol2012 16 Şubat, 54 (4): 241-8.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rev+Neurol.+2012+16+%C5%9Eubat%2C+54+(4)%3A+241-8.

Dikkatsizlik ve eşlik eden nörogelişimsel bozukluğa sahip DEHB’de (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) çocuk ve ergenlerin %47’sinde 6 ay süreli Omega-3 tedavisi semptomlarda anlamlı düzelme sağlamıştır.
Johnson M et al. J Atten Disord. 2009;12(5):394-401
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson+M+et+al.+J+Atten+Disord.+2009%3B12(5)%3A394-401

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) olan 699 hastayı içeren on çalışmada, omega-3 takviyesinin anlamlı bir yararı görülmektedir.
Bloch MH, Qawasmi A. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2011;50(10): 991–1000
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bloch+MH%2C+Qawasmi+A.+J+Am+Acad+Child+Adolesc+Psychiatry.+2011%3B50(10)%3A+991%E2%80%931000

SİTİKOLİN  ÖĞRENME VE HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRMEKTEDİR.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

GLUTATYON SENTEZİNİ UYARIR
Sitikolin,  serbest radikallerin üretimini azaltabilirken glutatyon sentezini ve glutatyon redüktazın aktivitesini uyarmaktadır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

SİNİR HÜCRE ZARI  İŞLEVSELLİĞİNİ İYİLEŞTİRİR
Bir gıda takviyesi olarak  sitikolin, membran onarımına yardımcı olur ve  nöronal membranın (sinir hücre zarı) hem yapısal bütünlüğünü hem de işlevselliğini iyileştirmek için faydalıdır.
Altern Med Rev. 2004;9(1):17-31.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642

DAHA İYİ BİR YAŞAM KALİTESİ
Sitikolinin  2 yıl uzun süreli kullanımı bilişsel kötüleşmeyi önlemekte ve   daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaktadır.
Int J Mol Sci. 2016;17(3):390.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15005642

DİKKAT ARTIŞI
40-60 yaş arası sağlıklı kadınlarda, sitikolinin dikkat odağı ve inhibisyon olmak üzere dikkatin iki yönünü arttırdığını göstermektedir.
Food and Nutrition Sciences, 2012, 3, 769-773
LINK :  https://www.researchgate.net/publication/266169922

HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR
Yaşlılarda sitikolinin, hafıza performansını olumlu desteklediğini gösteren mevcut kanıtların yanı sıra , bu molekülün yaşlılarda hafıza  yitimleri/zayıflamaları  içinde uygun destek olduğu sonucuna varılmıştır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997 Apr;19(3):201-10.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9203170

SÖZEL HAFIZANIN İŞLEYİŞİNE  OLUMLU ETKİ
Sitikolin hafızası  zayıf yaşlı bireylerde, sözel hafızanın işleyişine  olumlu yönde  yardımcı olmaktadır.
Arch Neurol. 1996 May;53(5):441-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8624220

YAŞA BAĞLI OLUMSUZ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNLER
Sitikolin uygulamasının, beyinde meydana gelen yaşa bağlı olumsuz değişikliklerin tersine çevrilmesinde kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Psychopharmacology (Berl). 2002;161(3):248-54.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12021827
LINK :  https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

SİTİKOLİN YAŞLANMADA SÖZEL HAFIZAYI İYİLEŞTİRİR.
Arch Neurol. 1996;53(5):441-8.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8624220

SİTİKOLİN YAŞLILARDA HAFIZA PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1997;19(3):201-10.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9203170

BELLEK  ZAYIFLIĞINDA İYİLEŞME
Serebral yetmezliği, kronik serebrovasküler hastalığı ve demansı olan hastalarda yapılan klinik değerlendirmeler ve nöropsikolojik testler, sitikolinin yaşlanma ile ilişkili bellek defisitlerini ( yetmezlik, zayıflık, eksiklik ) iyileştirebileceğini göstermektedir.
Ann N Y Acad Sci. 1991;640:233-6.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1776744

BİLİŞSEL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SİTİKOLİN ETKİLİDİR VE İYİ TOLERE EDİLMİŞTİR.
Clin Interv Aging. 2013;8:131-7.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23403474

ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE GÜVENLİDİR.
Çeşitli çalışmalardan ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlara dayanarak, sitikolin çocuk ve yetişkin popülasyonlarda kullanım için güvenlidir.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :   https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

HERHANGİ BİR  YAN ETKİ GÖRÜLMEMİŞTİR.
Sitikolin ile tedavi edilen hiçbir hasta serisinde herhangi bir yan etki görülmemiştir, bu durum sitikolin ile tedavinin güvenliliğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

SİTİKOLİN  GÜVENLİ BİR ÜRÜNDÜR
Sitikolin yapılan toksikolojik testlerle gösterildiği gibi, önemli bir sistemik kolinerjik etkisi olmayan ve iyi tolere edilen güvenli bir üründür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

GENİŞ KULLANIM
Sitikolinin, Parkinson hastalığında, ilaç bağımlılıklarında ve alkolizmde ve bunun yanı sıra göz tembelliği (ambliyopi)  ve göz tansiyonunda (glokom) etkili olduğu gösterilmiştir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

ALZHEİMER
Sitikolinin bilişsel (kognitif) bozukluklar üzerindeki klinik etkisi ve iyi tolere edilebilirliği ile ilgili anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.
Çalışmaları gerçekleştirenler , Alzheimer hastalığı için yüksek riskli popülasyonlarda uzun süreli önleyici tedavi için sitikolin önermektedirler.
Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova. 2011;111(12):16-20
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zh+Nevrol+Psikhiatr+Im+S+S+Korsakova.+2011%3B111(12)%3A16-20

Sitikolinin Alzheimer’da bilişsel ve serebrovasküler fonksiyonu,  mikrovasküler nişteki immünojenik ve/veya nörotrofik etkiye bağlı bir mekanizma yoluyla etkilediğini göstermektedir.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994 ;16(3):211-8.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7913981

Beyin elektriksel aktivite verilerinin bilişsel parametrelerle ilişkili olduğu erken başlangıçlı Alzheimer hastalarında sitikolin ile yapılan 1 aylık tedaviden sonra mental performansta anlamlı bir iyileşme görülmüştür.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 1994;16(8):597-607.
LINK :   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Franco-Maside+A+et+al.+Methods+Find+Exp+Clin+Pharmacol.+1994%3B16(8)%3A597-607.

HASTALIK SEYRİNİ DURDURMAKTADIR
Sitikolin  kognitif (bilişsel) puanlama ölçeğindeki skorları iyileştirirken, Alzheimer tipi senil demanslı hastalarda hastalık seyrini durdurmaktadır.
Methods Find Exp Clin Pharmacol. 2006;28 Ek B:1-56.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17171187

ALZHEİMER – PARKİNSON
Alzheimer hastalığından etkilenen yaşlı hastalarda, hastalığın progresyonunu yavaşlatarak sitikolin artı kolinesteraz inhibitörleri ile kombine tedavi uygulanmasının hastalık yönetimindeki rolünü desteklemektedir.
Gareri P et al. J Alzheimers Dis. 2017;56(2):557-565.
LINK :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gareri+P+et+al.+J+Alzheimers+Dis.+2017%3B56(2)%3A557-565.

Sitikolinin  Alzheimer ve Parkinson hastalığının  yanı sıra hafif ve orta şiddette inme ve serebral iskemi hastalarında da öğrenme ve hafızayı geliştirme ve bilişsel bozuklukları iyileştirme yeteneği kanıtlanmıştır.
Natural Medicine Journal 2010;2(6):11-24.
LINK :  https://www.naturalmedicinejournal.com/journal/2010-06/citicoline-novel-therapeutic-agent-neuroprotective-neuromodulatory-and

HİPERTANSİYON
Sitikolinin kullanımının hipertansiyonu olanlarda olumlu etkilerinin olduğunun bildirildiği klinik bir çalışmada; Evre II hipertansiyonu olan 60 hastayı kapsayan  klinik çalışmada, sitikolin kullanmadan önece 140/90 mm Hg. olan ortalama  sistolik (büyük tansiyon) ve diyastolik (küçük tansiyon) kan basınçları, 4 haftalık sitikolin kullanılması sonucunda, 120/73 mm Hg.’ye olumlu ve önemli düşüşler sağlanılmıştır.
Nevrologiâ, Nejropsihiatriâ, Psihosomatika. 2014;6(3):43-48 DOI 10.14412/2074-2711-2014-3-43-48
LINK: https://doaj.org/article/4f6a27e876d34771a5feb03d1c990708

İNSÜLİN KONSANTRASYONU
Sitikolin veya kolinerjik metabolitlerinin insülin salgılayan beta hücrelerindeki muskarinik ve nikotinik kolinerjik nörotransmisyonu artırarak dolaşımdaki insulin konsantrasyonlarını artırdığı sonucuna varılmıştır.
Neurosci Lett. 2008;431(1):71-6.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peripheral+administration+of+CDP-choline+and+its+cholinergic+metabolites+increases+serum+insulin%3A+muscarinic+and+nicotinic+acetylcholine+receptors+are+both+involved+in+their+actions.

İNSÜLİN SALINIMI
Pankreatik adacıkların fosfatidilkolinindeki kolin turnover’ı: sitikolin yolağının etkileri.
Pankreas adacık fosfatidilkolin turnoverı ve Sitikolin yolağı aktivitesinin, glukoz metabolizması ve membran fosfolipid hidrolizi tarafından modüle edildiği görünmektedir. fosfatidilkolin turnoverı ile insülin salınımı ilişkili görünmektedir.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choline+turnover+in+phosphatidylcholine+of+pancreatic+islets.+Implications+for+CDP-choline+pathway.

DİYABET
Tip 2 diyabete bağlı nöropatik ağrı modelinde SMT (iNOS inhibitörü), Sitikolin ve her iki ilacın düşük doz kombinasyonu, kullanılan parametreler açısından değerlendirilen diyabetik nöropatik ağrıları önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu nedenle, SMT ve Sitikolin’in eşzamanlı uygulanmasının, diyabetik nöropatik ağrı için potansiyel terapötik ajan olmayı sağlayabileceği sonucuna varılabilir.
Eur J Pharmacol. 2018;818:419-428.
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=A+new+promising+simultaneous+approach+for+attenuating+type+II+diabetes+mellitus+induced+neuropathic+pain+in+rats%3A+iNOS+inhibition+and+neuroregeneration.

HİPOGLİSEMİ
Sitikolin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada yararlı etki göstermektedir.
Asetilkolin prekürsörü (öncüsü) olan sitikolin, sıçanlardaki hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltır.
İnsüline bağlı akut hipoglisemi sıçan modelinde elde edilen mevcut bulgular sitikolin uygulaması ile nöronal membran stabilizasyonunun nöronları hipoglisemi sonrası dejenerasyon sürecinden koruyabildiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu sonuçlar sitikolinin hipoglisemiye bağlı nöronal ölümü azaltmada terapötik potansiyelinin olabileceğini ileri sürmektedir.
J Neuroendocrinol. 2018;30(1).
LINK : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Acetylcholine+precursor%2C+citicoline+(cytidine+5%27-diphosphocholine)%2C+reduces+hypoglycaemia-induced+neuronal+death+in+rats.

GLOKOM
Sitikolin, glokomlu hastalarda retinal ve görme yolları fonksiyonunda iyileşme sağlamaktadır.
Ophthalmology. 1999;106(6):1126-34.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ophthalmology.+1999%3B106(6)%3A1126-34.

Oral yoldan verilen sitikolin glokom hastalarında görsel uyarılmış potansiyelleri iyileştirmektedir.
Med Sci Monit. 2003;9(3):PI24-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12640353

Çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmada, glokom tedavisi elektrofizyolojik yöntemlerle kaydedilen görsel sistemde fonksiyonel iyileşme ile sonuçlanmıştır. Glokom tedavisi olarak sitikolin gösterilmektedir.
J Neurosci Res. 2002;67(2):143-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J+Neurosci+Res.+2002%3B67(2)%3A143-8.

Sitikolinin retina doku kültüründe hasarlı retina ganglion hücreleri (RGH’ler) üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösterilmiştir.
Neuroreport. 2002;13(16):2109-11.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuroreport.+2002%3B13(16)%3A2109-11.

Sağlam bir deneysel ve klinik çalışma geçmişi olan sitikolin, RGH’nin morfo-fonksiyonel değişikliklerinin meydana geldiği patolojilerde (Glokom) nöroprotektif stratejiler için çok umut verici bir molekül olarak kabul edilebilir.
Curr Neuropharmacol. 2018;16(7):919-932.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curr+Neuropharmacol.+2018%3B16(7)%3A919-932.

Bu çalışma, sitikolin ile tedavinin kainik asit (KA) kaynaklı nörotoksisiteye bağlı retina hasarı üzerinde nöroprotektif etkisi olduğunu göstermektedir.
Exp Eye Res. 2005;81(3):350-8.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16129102

Sitikolinin, glokom hastalarında retinal ve kortikal biyoelektriksel yanıtları anlamlı ölçüde iyileştirdiğini gözlenmiştir. Bu durum, hipotansif tedavinin bir tamamlayıcısı olarak glokomun tıbbi tedavisinde sitikolin potansiyel kullanımını düşünülmelidir.
Doc Ophthalmol. 2005;110(1):91-102.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doc+Ophthalmol.+2005%3B110(1)%3A91-102.

Sonuçlarımız non-arteritik iskemik optik nöropatili hastalarda oral sitkolinin yararlı etkisi olduğunu göstermektedir.
Eur J Neurol. 2008;15(5):465-74.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eur+J+Neurol.+2008%3B15(5)%3A465-74.

Sitikolin tedavisi, glokomatöz görme disfonksiyonunun stabilizasyonunu veya iyileşmesini sağlamaktadır. Bu sonuçlar sitikolinin glokomatöz hastalıktaki potansiyel nöroprotektif etkilerini göstermektedir.
Prog Brain Res. 2008;173:541-54.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Prog%20Brain%20Res%22%5BJournal%5D%20AND%202008%5BPDAT%5D%20AND%20173%5BVOL%5D%20AND%20541-54%5BPAGE%5D

Sitikolin takviyesi glokomatöz progresyon oranlarını anlamlı ölçüde yavaşlatmaktadır.
Ophthalmologica. 2013;229(4):219-26.
LINK: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=(%22Ophthalmologica%22%5BJournal%5D%20OR%20%22Bibl%20Ophthalmol%22%5BJournal%5D)%20AND%202013%5BPDAT%5D%20AND%20229%5BVOL%5D%20AND%204%5BISS%5D%20AND%20219-26%5BPAGE%5D

CEREBRAMAX® 4 yaşından itibaren çocuklarda ve her yaş grubunda kullanılır

CEREBRAMAX®’ın  hamilelik ve emzirme döneminde kullanabilmesi için  doktora danışılmalıdır.

CEREBRAMAX® şeker içermemektedir.

CEREBRAMAX®’ın  içerisinde laktoz ve gluten bulunmamaktadır.

CEREBRAMAX® kapsülde kullanılan jelatin sığır kaynaklıdır.

Türkiye’de üretilmektedir. CEREBRAMAX® Farmaturk İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin ürünüdür.

Türkiye tek yetkili satıcısı (distirübütörü) Gensu Pharma İlaç San ve Tic AŞ dir.

Selçuk Ecza Deposu,
As Ecza Deposu
İstanbul Ecza Kooperatifi
Bursa Ecza Kooperatifi
Nevzat Ecza Deposu
Güney Ecza Kooperatifi
ile anlaşması olan seçkin ECZANELERDEN satın alabilirsiniz.

Cerebramax’ı internet üzerinden sadece www.farmaturk.net resmi satış sitesinden kargo ücreti ödemeden satın alabilirsiniz.
www.farmaturk.net resmi satış sitesi dışındaki internet satış kanallarına itibar etmeyiniz.
www.farmaturk.net resmi satış sitesi dışındaki internet satış kanallarından aldığınız ürünlerde karşılaşabileceğiniz olumsuzluklarda, şirketimiz tarafından hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir.

Image module

Satın aldığınız Cerebramax ürünlerini güvenle kullanabilmeniz için “Orjinal Ürün Sorgulama” hizmetimizi deneyiniz.

  1. kontrol.farmaturk.net adresine giriş yapınız.
  2. Satın aldığınız Cerebramax kutusunun kapağında yer alan, CEREBRAMAX Kontrol No’yu sorgulama alanına yazıp “Kontrol Et” butonunu tıklayınız.
  3. Sorgu sonrasında ürün orijinalliği hakkında ekranda bilgi mesajı görüntülenir.
  4. Kalite standartlarımız açısından ürün başına tek sorgu yapılır.
  5. Birkez sorgulanan ürün sistemden düşer bu nedenle ikinci kez sorgulandığında uygunluk verilmez.